Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Pár slov o nás

Budova Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. na ul. Zámecké 1266 Budova Centra denních služeb-Domovinka na ul. J. Lady 1791

Něco z historie

Pečovatelská služba, příspěvková organizace města Frýdku-Místku, byla zřízena na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku ze dne 29. 6. 1993 s účinností k 1. 7. 1993. O jejím vzniku byla vydána zřizovací listina. Dne 9.2.2009 se změnil název organizace Pečovatelská služba Frýdek-Místek, příspěvková organizace na Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem na ul. Zámecká 1266, Frýdek-Místek.

Organizace je registrována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách, slouží k zajišťování terénních a ambulantních sociálních služeb občanům města Frýdku-Místku. Předmět a účel činnosti centra pečovatelské služby je dán vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Sociální služby centra pečovatelské služby jsou určeny k pomoci zdravotně postiženým a seniorům, kteří nejsou schopni se o sebe v plné míře postarat. Starají se o jejich osobní hygienu, zabezpečují jim nutné domácí práce a další životní potřeby, pokud jim toto nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Služby poskytujeme občanům přímo v jejich domácnostech, včetně domácností v domech zvláštního určení a v zařízeních centra pečovatelské služby CDS – centrum denních služeb Domovinka, SOH - středisku osobní hygieny a v poradně odborného sociálního poradenství jehož součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek.

Služba se poskytuje rovněž rodinám (pokud o tuto pomoc mají zájem), kde se narodily současně 3 a více dětí.

Jaké služby poskytujeme

  • úkony pečovatelské služby
  • služby ve střediscích osobní hygieny
  • provozujeme Centrum denních služeb Domovinka
  • zajišťujeme sociálně aktivizační programy
  • provozujeme sociálně právní poradnu
  • sociální poradenství
  • provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek

Organizační struktura
Dokument ke stažení:   PDF

 

Naše zařízení bylo oceněno certifikátem kvalitní služby.

Logo peceoseniory.cz

Jsme členy (APSS, ČAPS).
Jsme součástí týmu, který se podílí na komunitním plánování sociálních služeb.

Logo APSS   Logo CAPS  
-