Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Pár slov o nás

Budova Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. na ul. Zámecké 1266 Budova Centra denních služeb-Domovinka na ul. J. Lady 1791

Něco z historie

Pečovatelská služba, příspěvková organizace města Frýdku-Místku, byla zřízena na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku ze dne 29. 6. 1993 s účinností k 1. 7. 1993. O jejím vzniku byla vydána zřizovací listina. Dne 9.2.2009 se změnil název organizace Pečovatelská služba Frýdek-Místek, příspěvková organizace na Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem na ul. Zámecká 1266, Frýdek-Místek.

Organizace je registrována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách, slouží k zajišťování terénních a ambulantních sociálních služeb občanům města Frýdku-Místku. Předmět a účel činnosti centra pečovatelské služby je dán vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Sociální služby centra pečovatelské služby jsou určeny k pomoci zdravotně postiženým a seniorům, kteří nejsou schopni se o sebe v plné míře postarat. Starají se o jejich osobní hygienu, zabezpečují jim nutné domácí práce a další životní potřeby, pokud jim toto nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Služby poskytujeme občanům přímo v jejich domácnostech, včetně domácností v domech zvláštního určení a v zařízeních centra pečovatelské služby CDS – centrum denních služeb Domovinka, SOH - středisku osobní hygieny a v poradně odborného sociálního poradenství jehož součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek.

Služba se poskytuje rovněž rodinám (pokud o tuto pomoc mají zájem), kde se narodily současně 3 a více dětí.

Jaké služby poskytujeme

  • úkony pečovatelské služby
  • služby ve střediscích osobní hygieny
  • provozujeme Centrum denních služeb Domovinka
  • zajišťujeme sociálně aktivizační programy
  • provozujeme sociálně právní poradnu
  • sociální poradenství
  • provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek

Organizační struktura
Dokument ke stažení:   PDF

 

Naše zařízení bylo oceněno certifikátem kvalitní služby.

Logo peceoseniory.cz

Jsme členy (APSS, ČAPS).
Jsme součástí týmu, který se podílí na komunitním plánování sociálních služeb.

Logo APSS   Logo CAPS   Znak FM
-