Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Úhrada za služby

Pečovatelská služba - Domovinka - Zdravotní pomůcky

Pečovatelská služba
Výše úhrad od 1.4.2018
dle Vyhlášky č. 505/2006 § 6, kterou se provádí zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 105 Kč / hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 105 Kč / hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 105 Kč / hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 105 Kč / hod.
5. pomoc při úkonech osobní hygieny 105 Kč / hod.
6. koupel v domácnosti 105 Kč / hod.
7. koupel v SOH 105 Kč / hod.
8. pomoc při použití WC 105 Kč / hod.
9. dovoz oběda 23 Kč / úkon
10. donáška oběda 25 Kč / úkon
   (poskytuje se od 10 do 14 hod.)
11. pomoc při přípravě jídla a pití 105 Kč / hod.
12. příprava a podání jídla a pití 105 Kč / hod.
13. běžný úklid 105 Kč / hod.
14. údržba domácnosti 105 Kč / hod.
15. mimořádné úkony
16. mytí chodby 105 Kč / hod.
17. donáška vody 105 Kč / hod.
18. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 105 Kč / hod.
19. pochůzky 105 Kč / hod.
20. běžné nákupy 105 Kč / hod.
21. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110 Kč / úkon
22. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy 60 Kč / kg
23. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě drobné opravy 60 Kč / kg
24. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 105 Kč / hod.
25. doprovázení dospělých mimo domov 105 Kč / hod.
   
Fakultativní úkony:
26. dohled nad dospělým člověkem 120 Kč / hod.
27. svoz a odvoz do SOH 50 Kč / úkon
28. svoz prádla 50 Kč / úkon
29. doprovod při procházce 120 Kč / hod.
30. pomoc s malými domácími zvířaty 120 Kč / hod.
31. použití vysavače poskytovatele 10 Kč / úkon
32. zapůjčení jídlonosičů 30 Kč / měsíc
33. odvoz autem PS tam a zpět po Frýdku–Místku (pošta, banka, lékař, nákup) 120 Kč / úkon
  - tento úkon je poskytován pouze s doprovodem pečovatelky (bod č. 25)  

Cena oběda z dodavatelské kuchyně (návaznost na bod 9) činí 55 Kč/ks.

Nahoru

 

Centrum denních služeb Domovinka
Výše úhrad od 1.4.2018 - uživatel města Frýdku-Místku
dle Vyhlášky č. 505/2006 § 11, kterou se provádí zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (dovoz oběda)
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) sociálně terapeutické činnosti
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Při stanovení výše úhrady za základní činnosti (s výjimkou písm. b) bodu 1) se vychází ze stupně závislosti na pomoci jiné osoby podle přiznaného příspěvku na péči. Platba je stanovena hodinovou sazbou.

Stupeň závislosti Úhrada za 1 hodinu pobytu
Žádný 15,- Kč / hodina
I. stupeň 15,- Kč / hodina
II. stupeň 20,- Kč / hodina
III. a IV. stupeň 25,- Kč / hodina

Úhrady se stanoví na základě skutečného času pobytu uživatele v zařízení.

Fakultativní úkony:

Svoz a odvoz uživatelů do centra denních služeb 20,- Kč / úkon
Využití sprchy v centru denních služeb (bez dohledu nebo pomoci jiné osoby) 20,- Kč / úkon
Dohled nad užitím léků 5,- Kč / úkon
Běžné nákupy a pochůzky 105,- Kč / hodina
Praní a žehlení osobního prádla 60,- Kč / kg
Svoz prádla 20,- Kč / úkon
Půjčovné jídlonosiče - paušál 30,- Kč / měsíc
Odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup) 120,- Kč / hodina

Strava:

Oběd 55,- Kč / porce
Dovoz oběda 23,- Kč / úkon

Nahoru

 

Centrum denních služeb Domovinka
Výše úhrad od 1.4.2018 - uživatel z jiné obce
dle Vyhlášky č. 505/2006 § 11, kterou se provádí zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (dovoz oběda)
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) sociálně terapeutické činnosti
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Při stanovení výše úhrady za základní činnosti (s výjimkou písm. b) bodu 1) se vychází ze stupně závislosti na pomoci jiné osoby podle přiznaného příspěvku na péči. Platba je stanovena hodinovou sazbou.

Stupeň závislosti Úhrada za 1 hodinu pobytu
Žádný 20,- Kč / hodina
I. stupeň 20,- Kč / hodina
II. stupeň 25,- Kč / hodina
III. a IV. stupeň 30,- Kč / hodina

Úhrady se stanoví na základě skutečného času pobytu uživatele v zařízení.

Fakultativní úkony:

Využití sprchy v centru denních služeb (bez dohledu nebo pomoci jiné osoby) 20,- Kč / úkon
Dohled nad užitím léků 5,- Kč / úkon
Běžné nákupy a pochůzky 105,- Kč / hodina
Praní a žehlení osobního prádla 60,- Kč / kg
Svoz prádla 20,- Kč / úkon
Půjčovné jídlonosiče - paušál 30,- Kč / měsíc
Odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup) 120,- Kč / hodina

Strava:

Oběd 55,- Kč / porce
Dovoz oběda 23,- Kč / úkon

Nahoru

 

Výše úhrad za kompenzační pomůcky od 1. 12. 2012
Kontaktní osoba: Zuzana Magerová, DiS., sociální pracovnice
Tel.: 775 790 025, 558 433 974

Název pomůcky Platba na den Platba na měsíc
Žebříček posazovací 1 Kč 30 Kč
Nadstavec na WC 10cm/15cm 2 Kč 60 Kč
Sedačka na vanu, do vany 2 Kč 60 Kč
Podpora zad 2 Kč 60 Kč
Sprchovací židle 2 Kč 60 Kč
Sedačka 3-polohová 3 Kč 90 Kč
Bazének na mytí hlavy 3 Kč 90 Kč
Stolek s krmící deskou 3 Kč 90 Kč
Chodítko kloubové, dvoukolové, tříkolové 3 Kč 90 Kč
Chodítko čtyřkolové 4 Kč 120 Kč
Chodítko vysoké s opěrnou deskou 4 Kč 120 Kč
Lůžkový stolek nastavitelný 4 Kč 120 Kč
Toaletní křeslo 4 Kč 120 Kč
Toaletní křeslo pojízdné, sprchovací 5 Kč 150 Kč
Invalidní vozík 5 Kč 150 Kč
Transportní vozík Mobiflex 7 Kč 210 Kč
Matrace antidekubitní, klinická 5 Kč 150 Kč
Matrace s podložkou se střídavým tlakem 7 Kč 210 Kč
Matrace s tvarovou pamětí 9 Kč 270 Kč
Matrace 3-dílná vaflová 7 Kč 210 Kč
Speciální antidekubitní matrace se stříd. vzduchem 10 Kč 300 Kč
Postel polohovací s hrazdičkou (dřevěná čela) 7 Kč 210 Kč
Elektrická postel 10 Kč 300 Kč
Mycí vana 10 Kč 300 Kč
Vanový zvedák 10 Kč 300 Kč
Pumpa, žabka - nafukovadlo 1 Kč 30 Kč
Schodolez Liftkar PT (vratná záloha 3000,-Kč) 100 Kč 3000 Kč

Nahoru

-