Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Partneři, dárci, sponzoři

Moravskoslezský kraj poskytl naší organizaci v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dotaci ve výši 64.000,- Kč na projekt „Jak zajistit kvalitní péči seniorům“.

 

Vyhráli jsme 7. Kolo „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a získali tak částku 30.000,- Kč.

 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj na základě smlouvy poskytl naší organizaci účelovou dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021 v celkové výši 12.053.000,- Kč.

Touto dotací byly podpořeny tři registrované sociální služby:

 • Pečovatelská služba ... 9.103.000,-- Kč
 • Sociálně právní poradna .... 1.212.000,-- Kč
 • Centrum denních služeb – Domovinka ... 1.738.000,-- Kč

Moravskoslezský kraj poskytl naší organizaci v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ dotaci ve výši 87.500,- Kč na projekt „Jak zajistit kvalitní péči seniorům“.

Moravskoslezský kraj poskytl naší organizaci v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ dotaci ve výši 403.000,- Kč na projekt „Doprava bezbariérovým automobilem“.

 

Cílem projektu „Podpora a rozvoj kvality terénních sociálních služeb v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek“ je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a jejich dostupnost pro cílovou skupinu a ve vyloučených lokalitách nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku.

Realizace projektu celkově umožní většímu počtu lidí z cílové i nadále setrvat v domácím prostředí. Realizace projektu přispěje významným způsobem k tomu, aby nebyli lidé s omezením z důvodu nedostupnosti některých služeb umísťováni do institucionálních zařízení, projekt napomůže zejména klientům, kterým v současné době nejsme schopni zabezpečit služby v potřebné kvalitě a intenzitě z důvodu absence vozidel, zvedáků či jiných pomůcek. Zvýšení kvality péče napomůže také ke zlepšení celkové pohody klienta k jeho aktivizaci a celkového zmocnění k větší samostatnosti.

Výsledkem realizace projektu bude:

 • Odstranění znevýhodnění klientů jedné služby
 • Zlepšení mobility klientů
 • Zajištění dostupnost využití úkonu „koupel ve středisku osobní hygieny“
 • Odstranění znevýhodnění klientů se specifickými potřebami v oblasti základní hygieny
 • Pomoc při začleňování klienta do běžného způsobu života

 

Na realizaci edukačního zázemí pro výuku osob pečujících o osobu blízkou se finančně podílela:

 

 

 

 

Společnosti a organizace:

 • Děkujeme společnosti Technické služby a.s. za finanční dar ve výši 60.000,- Kč určený na nákup kompenzačních pomůcek
 • Děkujeme společnosti Distep a.s. za finanční dar ve výši 25 000,- Kč určený na nákup kompenzačních pomůcek
 • Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční dar ve výši 49 669,- Kč určený na nákup kompenzačních pomůcek
 • Děkujeme Nadaci OKD za finanční dar ve výši 80.000,- Kč určený na nákup kompenzačních pomůcek

Pokud chcete pomoc i vy, můžete nás podpořit jakýmkoliv finančním, nebo věcným darem. Informace Vám poskytneme na telefonním čísle 558 626 481, nebo 558 629 079.

 

-